ZAPRASZAMY DO STREFY
INFORMACJI DLA FIRM

Wszystkie ważne i przydatne
wiadomości prosto na
skrzynkę e-mail* dane osobowe wykorzystywane są tylko i wyłącznie na potrzeby CMP sp z o.o.

Medycyna pracy

 

Mamy świadomość jak ważne jest bezpieczeństwo i zdrowie państwa pracowników. Dlatego wychodząc naprzeciw państwa oczekiwaniom pragniemy zaproponować kompleksową opiekę profilaktyczną.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy, Pracodawca ma obowiązek zapewnić kandydatom do pracy oraz pracownikom badania wstępne, okresowe i kontrolne:

 • Badania wstępne wykonywane są przed przystąpieniem pracownika do pracy, a także przy przenoszeniu pracownika na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
 • Badania okresowe wykonywane są u osób pracujących na danym stanowisku przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia,
 • Badania kontrolne wykonywane są przed ponownym rozpoczęciem pracy u każdego pracownika w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą. Badanie ma na celu ustalenie zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Oferujemy Państwu:

 • przeprowadzanie badań lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • wykonywanie badań kierowców i operatorów,
 • konsultacje dla pracowników w zakresie informacji o zagrożeniach zdrowia na stanowiskach pracy i sposobów ich ograniczenia lub likwidacji,
 • wykonywanie przeglądu i opisu stanowisk pracy,
 • udział lekarza medycyny pracy w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • rozpoznawanie i ocenę ryzyka zawodowego w środowisku pracy.

Do przygotowania dla Państwa oferty potrzebujemy:

 • Określenia stanowiska pracy osób kierowanych na badania,
 • Informację o czynnikach szkodliwych i uciążliwych na danym stanowisku pracy,
 • NIP,
 • REGON,
 • Wpis do działalności gospodarczej lub inny dokument rejestracyjny firmy.

Badania profilaktyczne:

Pracodawca kieruje na badania profilaktyczne, wypełniając SKIEROWANIE. Pracownik umawia się na wizytę osobiście. Istnieje możliwość wykonania badań w ciągu jednego dnia. Po zakończeniu wymaganych badań lekarz medycyny pracy wystawia dwa zaświadczenia, z których jedno otrzymuje Pracodawca, drugie pracownik.

Mając na uwadze indywidualne potrzeby Klientów proponujemy dwie formy płatności:

 • Miesięczna stawka zryczałtowana za badania wstępne, okresowe, kontrolne, a także za badania laboratoryjne oraz konsultacje specjalistyczne. Pracodawca płaci stałą stawkę miesięczną za pracowników, zależną od specyfiki stanowiska pracy,
 • Stawka wg cennika ustalona indywidualnie dla każdego pracodawcy w zależności od specyfiki stanowiska pracy.
 
OFERTA DLA FIRM > Medycyna pracy
Copyright (c) 2011 | Realizacja: Benhauer.pl